Alberto Chollet  Black & White


Delhi, India, 2010